Aké skúšky zabezpečujeme?

Skúšky z overenia znalostí o vozidlách zabezpečuje Technická služba emisných kontrol. Technickej službe poskytujeme spoluprácu v oblasti zabezpečenia registrácie na termín skúšky alebo žiadosti o termín skúšky prostredníctvom webového portálu našej spoločnosti.

Z čoho pozostáva skúška?

Skúška je definovaná vyhláškou 138/2018 Z.z., par. 42, pozostáva z písomného testu v elektronickej podobe. Rozsah testu je 100 otázok z oblastí definovaných v par. 32., ods. 1 vyhlášky 138/2018 Z.z..

Časový limit pre vypracovanie testu je 120 minút.

Čo získa absolvent skúšky?

Každý úspešný absolvent skúšky na konci skúšky obdrží zápisnicu o skúške znalostí o vozidlách, ktorá potvrdzuje kvalifikáciu absolventa pre ďalšie vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti technika kontroly vozidiel (emisnej kontroly, technickej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení).

Koľko absolvent skúšky zaplatí?

  • cena skúšky je 60,- EUR vrátane DHP *
  • platí sa na mieste v hotovosti, kde je následne vystavený pokladničný blok alebo na faktúru, prevodom na účet Poverenej technickej služby (je potrebné nahlásiť vopred)
* V cene skúšky nie je zahrnuté občerstvenie.

Kedy a kde sa skúšky vykonávajú?

Skúšky z overenia znalostí o vozidlách sa vykonávajú podľa počtu záujemcov v Nitre.

Bližšie informácie o presnom mieste konania a začiatku skúšky sú uvedené na webovej stránke spoločnosti. V prípade, že nie je naplánovaný žiadny termín skúšky, tak možete požiadať o nový termín skúšky, ktorý bude naplánovaný pri dostatočnom počte žiadostí. Bližšie informácie o žiadosti alebo termíne skúšky, obdržia žiadatelia na emailovú adresu, ktorú použili pri vytvorení žiadosti o skúšku alebo registrácii na termín skúšky.

Technická služba emisných kontrol môže v jeden deň organizovať aj viacero termínov skúšok.

Žiadateľ o skúšku je povinný sa pri prezentácii preukázať svojim dokladom totožnosti.

Žiadosť o termín skúšky...

Požiadajte o termín skúšky. Po zozbieraní potrebného minimálneho počtu žiadostí sa stanový termín skúšky, ku ktorej bude vaša žiadosť automaticky priradená, o čom budete informovaný.

Požiadať o termín skúšky arrow_forward

Uskutočnené termíny skúšok...

Od: 31.05.2024 10:00
Do: 31.05.2024 12:00

Miesto: Nitra, Bratislavská 1

Od: 31.05.2024 08:10
Do: 31.05.2024 10:10

Miesto: Nitra, Bratislavská 1