To najlepšie pre Vás

Vykonávame kurzy odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách. Kurzy ponúkajú možnosť získania užitočných vedomostí o vozidlách, a to vo viacerých oblastiach.

Naši školitelia sú skúsení odborníci z praxe. Nejedná sa iba o teoretikov, ale o ľudí s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti, ktorú školia. Takto Vám zaručíme, že Vaše školenie bude nielen zaujímavé, ale hlavne praktické. Na našich školeniach získate skúsenosti, ktoré Vám pomôžu uplatniť sa v praxi a vybudovať si Vašu kariéru.

Náš tím školiteľov

Náš tím školiteľov pozostáva z profesionálov vo výučbe teórie v oblasti motorových vozidiel.
person-outline

Ing. Martin Varšava

školiteľ

pracovník Oddelenia technickej podpory pre pracoviská emisných kontrol spoločnosti S-EKA, spol. s r.o., Nitra

person-outline

doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

školiteľ

zástupca vedúceho Katedry dopravy a manipulácie Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

person-outline

Ing. Juraj Tulík, PhD.

školiteľ

odborný asistent Katedry dopravy a manipulácie Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

person-outline

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

školiteľ

vedúci Katedry dopravy a manipulácie Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

person-outline

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.

školiteľ

výučba na Katedre kvality a strojárskych technológií Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity